Νέα/Blog

Τι είναι το σήμα ποιότητας "ΚΡΗΤΗ";


Όλα τα προϊόντα της Φάρμας μας είναι πιστοποιήμενα με το σήμα ποιότητας "ΚΡΗΤΗ", αλλά τι είναι αυτό;

Η Περιφέρεια Κρήτης με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα, που κάνει πράξη την διαφοροποίηση προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Αντιλαμβανόμενοι τις πιέσεις και τον ανταγωνισμό των αγροτικών προϊόντων στις αγορές, όπως και τις νέες τάσεις στην κατανάλωση, ομαδοποιούν προϊόντα κάτω από μια ενιαία ταυτότητα ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Έτσι δίνεται στην τοπική οικονομία του αγροδιατροφικού τομέα ώθηση, αποφεύγοντας την συνεχή υποβάθμιση των προϊόντων μας για τα επόμενα χρόνια.

Το Περιφερειακό σήμα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, αποδίδεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές – πρότυπα.

Στις προδιαγραφές συμπεριλαμβάνονται όλες οι φάσεις παραγωγής, από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή και αφορούν όλα τα στάδια λειτουργίας της επιχείρησης, την προέλευση των προϊόντων, την παραγωγική διαδικασία, την μεταποίηση, την συνταγή παραγωγής, την τυποποίηση και τη διάθεση.

Πηγή

Νέα/Blog
Πού θα βρείτε τα προϊόντα μας